Muzeul Universității „George Emil Palade”, inclus în baze de date internaționale

Standardele unei Universități se reflectă și în măsura în care instituția știe să păstreze vie memoria faptelor și personalităților care i-au modelat și influențat devenirea. Fondarea Muzeului Universității „George Emil Palade” este o dovadă elocventă în acest sens.

Depozitar al patrimoniului material și imaterial al Universității noastre, Muzeul se deschide de astăzi și spre spațiul mai larg, prin includerea în baza de date internațională a muzeelor ​​și colecțiilor universitare Worldwide Database of University Museums and Collections și prin obținerea calității de membru în rețeaua europeană a patrimoniului academic Universeum.  

Universitatea se alătura astfel universităților de prestigiu european care au înțeles că istoria proprie este componentă fundamentală a identității universitare.

(coordonatorul Muzeului Universității „George Emil Palade”, conf. dr. Georgeta Fodor)

„Worldwide Database of University Museums and Collections” este un proiect dezvoltat în 2001 de către Comitetul Internațional pentru Muzee și Colecții Universitare (UMAC) al Consiliului Internațional al Muzeelor. Crearea unei astfel de baze de date internaționale a rezultat din dorința ca muzeele și moșternirea culturală de importanță științifică, artistică și istorică a instituțiilor de învățământ superior să fie recunoscute de către comunitățile academice și publicul larg.

„Universeum” este o rețea europeană, înființată în anul 2000, preocupată de patrimoniul academic în sensul său cel mai larg, atât material, cât și imaterial. Are ca scop conservarea, studierea, accesul și promovarea colecțiilor universitare, muzeelor, arhivelor, bibliotecilor, grădinilor botanice, observatoarelor astronomice etc. Este deschisă profesioniștilor din domeniul patrimoniului și muzeelor, cercetătorilor, studenților și administratorilor universităților.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: