Educație și cercetare

 Muzeul nu este doar un spațiu expozițional. Acesta vizează responsabilizarea tinerelor generații față de patrimoniul material și imaterial al Universității noastre și nu numai. 
De asemenea, Muzeul are puternice valențe educative fiind și un laborator școală unde studenții de la programele de studiu Istorie, Comunicare și Relații Publice și Filologie din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” dobândesc competențe reale în domenii precum public history, muzeologie, comunicare sau relații publice.