Bine ați venit, Boboci! Muzeul Universității „George Emil Palade” vă invită să descoperiți istoria facultăților UMFST

Bine ați venit, Boboci!
UMFST va deveni parte din identitatea voastră.  Student UMFST înseamnă să îți asumi valorile și principiile Universității. De aceea, este important să cunoașteți istoria mediului în care vă veți forma pe parcursul următorilor ani de studiu.

Muzeul Universității „George Emil Palade” vă propune în acest sens să descoperiți trecutul și tradiția fiecărei facultăți, părți ale structurii Universității noastre, formată progresiv, prin acumulări succesive, până la ceea ce ne definește astăzi: E pluribus unum!

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a luat naștere prin fuziunea Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, fuziune decisă de către Senatele celor două universități în ședințele din 18.04.2018 și confirmată prin Hotărârea de guvern nr. 735 din 20 Septembrie 2018. Începând cu această dată, denumirea oficială a fost Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (UMFST) până în iunie 2019, când instituția a primit oficial numele ilustrului savant american de origine română, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie și Medicină, George Emil Palade.

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Începuturile Facultății de Medicină din Târgu Mureș sunt legate de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. După înfiinţarea acestei universităţi, în 1945, Facultatea de Medicină a fost mutată la Târgu-Mureş, în clădirea fostului liceu militar, unde a funcționat între 1945 și 1948. După reforma învățământului din 1948, se înființează Institutul Medico-Farmaceutic cu următoarele facultăți: Medicină generală, Pediatrie, Igienă, Stomatologie şi Farmacie. Între 1951-1958 Institutul a avut trei Facultăți: Medicină Generală, Pediatrie şi Farmacie. În perioada 1958-1959, Facultatea de Pediatrie se transformă în secţie, iar din anul 1960 -1961 funcţionează din nou secţia de Stomatologie, care este transformată în facultate în anul universitar 1965-1966. În anul 1991 Institutului i s-a atribuit denumirea de Universitatea de Medicină şi Farmacie, devenind progresiv, o universitate de prestigiu în plan național și internațional. În comparație cu celelalte facultăți de profil din țară, Facultatea de Medicină din Tg. Mureș deține un loc aparte fiind singura cu serii de predare în limba maghiară, care alături de linia de predare în limbă engleză, atestă caracterul multinațional și multicultural al acestei instituții, cu deschidere către țările Uniunii Europene. Începând cu anul 2019, linia de predare în limba engleză a fost transferată către Facultatea de Medicină în Limba Engleză din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Tîrgu Mureș și ca o premieră pentru școala medicală din România, UMFST a deschis oficial filiala pentru medicină în limba engleză din Hamburg, Germania.

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Începuturile învățământului medical de stomatologie la Târgu-Mureș le regăsim în anul 1948, când Facultatea de Medicină din Târgu-Mureș devine institut de sine stătător. Facultatea de Stomatologie a funcționat în cadrul Institutului, până în 1951, dar nu a avut absolvenți la Târgu-Mureș, fiind mutată la Cluj. Din anul universitar 1960-1961 se înființează din nou secția de stomatologie având ca nucleu absolvenți ai Facultății de stomatologie din Cluj, grupați în jurul profesorului Csogor Ludovic. Începând cu anul universitar 1965-1966, secția de stomatologie a institutului este transformată în facultate, funcționând ca atare și astăzi. În cadrul facultăților de profil din țară, Facultatea deține un loc aparte, fiind singura care are o serie de predare în limba maghiară. O realizare importantă a Facultății de Medicină Dentară este realizarea Centrului Integrat de Medicină Dentară, finalizat în 2010, care asigură pentru studenți posibilitatea unei activități integrate, toate disciplinele specifice fiind sub același acoperiș, devenind astfel cea mai modernă bază de învățământ din țară.

FACULTATEA DE FARMACIE
Facultatea de Farmacie și-a început activitatea în anul 1948 când, în urma Reformei Învățământului, s-a înființat Institutul Medico-Farmaceutic, un Institut de sine stătător, care includea și Facultatea de Farmacie. În perioada 1948-1962, Facultatea de Farmacie a avut ca limbă de predare limba maghiară și începând cu anul 1962, învățământ bilingv român-maghiar. Facultatea a trebuit să facă față unui mediu politic ostil până la sfârșitul anului 1989, între 1986-1989 ea încetându-și activitatea. După anul 1989, dezvoltarea instituțională și academică a Facultății de Farmacie s-a reflectat în măsurile de modernizare și armonizare a învățământului farmaceutic târgu-mureșean la exigențele impuse de Uniunea Europeană prin includerea unor discipline fundamentale și de specialitate noi. Clădirea Facultății de Farmacie, Centrul Integrat de Educație Farmaceutică, este o unitate nouă și modernă, înconjurată de un peisaj pitoresc cu dotări de ultimă generație. Caracterul unic al acestui peisaj constă în îmbinarea parcului dendrologic centenar cu cele două grădini botanice și plante medicinale, care sunt „atelierele” folosite la activitățile de predare și cercetare farmaceutică.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”
Facultatea poartă numele lui Petru Maior, istoric, filolog, scriitor și protopop greco-catolic ardelean a cărui acțiune culturală și politică, desfășurată în cadrul Școlii ardelene, a avut un impact hotărâtor asupra evoluției societății și identității românești în epoca modernă. Istoricul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” începe în anul 1960, prin înfiinţarea, la Târgu Mureș, a Institutului Pedagogic de trei ani. În cadrul Institutului au fost pregătite cadre didactice în specializări umaniste precum: română-istorie, română-maghiară, istorie-geografie. În linia acestei tradiții, și după o perioadă în care învățământul tehnic a fost predominant, și-a început activitatea, în anul 1993, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, ca o componentă a Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, având inițial următoarele specializări din domeniul științelor umaniste: Limba și literatură română – Limba și literatură engleză și Istorie – Limba și literatura engleză.

FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Tradiția învățământului superior tehnic datează la Târgu Mureș din anul 1976, când alături de secțiile pedagogice aflate în lichidare, în cadrul Institutului de Învățământ Superior s-au înființat secțiile de subingineri în Tehnologia construcțiilor de mașini (1976) și Electromecanică tehnologică (1977). După încheierea activității secțiilor pedagogice, institutul rămâne doar cu secții tehnice de subingineri, învățământ de zi și seral. Din anul universitar 1984-1985 institutul a fost subordonat Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, ca facultate a acestuia. Ulterior, începând cu anul universitar 1990-1991, institutul s-a transformat în Universitatea Tehnică funcționând cu patru secții de ingineri în profil mecanic și electric: Tehnologia construcțiilor de mașini, Utilaj tehnologic textil și pielărie, Automatizări și Energetică industrială.

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT
Învățământul superior economic, juridic şi administrativ s-a impus ca efect al cererii de specialiști în arealul local şi regional. Istoricul Facultății de Economie și Drept începe în anul 1993 când în cadrul Universității „Petru Maior” s-a constituit prima specializare economică de licență. Evoluția pozitivă a specializărilor din aceste domenii a determinat înființarea, începând cu anul universitar 2002-2003, a celei de-a treia Facultăți componentă a Universităţii „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative. Ca urmare a introducerii specializărilor de natură juridică, începând cu anul universitar 2005-2006, Facultatea și-a schimbat denumirea aceasta devenind Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. Începând cu anul universitar 2018-2019, facultatea are o nouă denumire, aceea de Facultatea de Economie şi Drept.

Fotografii: Lucian Morariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: